Подаръци
Първо ниво
Може да изберете от тези продукти при поръчка над 50 лв.
Второ ниво
Може да изберете от тези продукти при поръчка над 100 лв.
Трето ниво
Може да изберете от тези продукти при поръчка над 200 лв.
Четвърто ниво
Може да изберете от тези продукти при поръчка над 300 лв.
Пето ниво
Може да изберете от тези продукти при поръчка над 400 лв.
Шесто ниво
Може да изберете от тези продукти при поръчка над 500 лв.
За всяко едно ниво на вашата поръчка не влиза сумата за продукти от категория "СУПЕР Промоции"