Условия за ползване

Условията за ползване са актуализирани на 01.05.2020 г.
 1. Начини на плащане:

  По банков път: BG70BPBI79421200020358, Пощенска Банка, БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД
  PayPal: pay@bodyconstructor.com

  Политика на Поверителност

 2. Политика за бисквитките
 3. “БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД“ със седалище и адрес на управление: гр. София, 1000, ул. Гурко 62, ЕИК: 205666015, по-нататък наричан Оператор, гарантира на потребителите на уеб страницата https://bodyconstructor.com/ правото на избор за това каква тяхна информация може да бъде предоставяна. Операторът уведомява, че в своите уебсайтове използва технологията "бисквитки" и геолокация.
 4. “Бисквитките" представляват малка текстова информация, изпращана от уеб сървъра и запазвана на устройството на потребителя. Параметрите по подразбиране на "бисквитките" позволяват само на сървъра, който ги е създал, да чете информацията, съдържаща се в тях.
 5. Бисквитките се използват за събиране на информация, свързана с използването на Уебсайта от Потребителя. Файловете бисквитки позволяват следното:
 6. поддържане на сесията на Клиента (след вход), благодарение на което Клиентът, влизайки на всяка подстраница на сайта, няма нужда отново да въвежда потребителското си име и парола;
 7. адаптация на съдържанието на Сайта към предпочитанията на Клиента и оптимизация на използването на уебсайтове; по-специално тези файлове позволяват разпознаване на оборудването на потребителя и съответно персонализирано показване на интернет страница, съобразена с индивидуалните предпочитания и използваното оборудване..
 8. събиране на анонимни общи статистически данни, които помагат да се разбере по-добре начинът, по който Потребителите използват Уебсайта.Това позволява подобряване на Уебсайта, неговата структура и съдържание в съответствие с очакванията на Потребителите.
 9. Уебсайтът използва два основни типа "бисквитки": сесийни бисквитки (session cookies) и постоянни бисквитки (persistent cookies). Сесийни са временните файлове, съхранявани в крайното устройство на Потребителя до неговото излизане, напускане на Сайта или затваряне на софтуера (браузъра). Постоянните бисквитки се съхраняват на крайното устройство на Потребителя за периода, посочен в параметрите на файла или до изтриването им от Потребителя.
 10. com в рамките на Уебсайта използва и механизмите на външни организации, партньори и рекламодатели; по-специално това са социалните функции на Facebook и Google, които са пряко свързани със запазването на "бисквитките" на крайното устройство на потребителя.
 11. В случаите, когато софтуерът, използван за преглед на интернет страници (браузър), по подразбиране позволява съхранение на бисквитки в крайното оборудване на Клиента, Потребителите могат по всяко време да променят настройките за бисквитките в настройките на браузъра (това важи за всеки тип бисквитки) или да изтрият тези файлове от устройствата си. В случай на услуги за геолокация, Потребителят дава пряко съгласие, като приема настройките на браузъра.
 12. Ако се въведат ограничения за използването на бисквитки, това може да повлияе на някои от функциите на интернет страниците на Сайта или да направи невъзможно тяхното използване.
 13. Бисквитките не съдържат лични данни на Потребителите.
 14. Съхраняваната информация под формата на "бисквитки" или достъпът до тях не води до промени в конфигурацията на крайното устройство на Потребителя или в софтуера, инсталиран на това устройство.
 1. Политика за защита на личните данни
 2. От следния текст ("Политика за защита на личните данни", наричана по-долу „Политика за ЗЛД") ще научите, наред с другото, за какви цели и за колко време com („по нататък: Администратор на данни) ще обработва Вашите лични данни. Ще разберете какви категории лица могат да имат достъп до личните Ви данни и какви права можете да използвате във връзка с обработката на личните Ви данни. Изготвената Политика е тясно свързана с необходимостта от прилагане на новите изисквания за обработка на данни, произтичащи от разпоредбите на ЕС за защита на личните данни, т.е. Регламент 2016/679, наричан още GDPR (по нататък "Регламент).
 3. Правилата за ЗЛД са част от Политиката за поверителност на com, която също така регулира използването на "бисквитки".
 4. Политиката за ЗЛД се отнася до данните, събрани чрез уебсайта, треньорските услуги, както и чрез абонирането за нюзлетър.
 5. Администраторът на Вашите лични данни, обработени за целите, изложени по-долу, е com със седалище в гр. София, телефон: 0889 909 570, e-mail: admin@bodyconstructor.com
 6. Администраторът гарантира, че ще обработва личните Ви данни само за конкретни, изрични и законни цели и няма да ги обработва по начин, който е несъвместим с тези цели. Цел на обработката на данни е причината, за която обработваме личните Ви данни. Ако Aдминистраторът на данни иска да обработва Вашите лични данни за непосочени по-долу други цели, Вие ще бъдете информирани конкретно за тази нова цел. Ето и какви могат да са целите за обработка на данните ви.
 1. Цели за обрабока на личните данни на потребителите на BodyConstructor.
 1. Цел: Създаване на профил на сайта в съответствие с Правилника (по нататък: Правилник).
  1. Обяснение: В този случай става въпрос за обработка на данни до степента, необходима за създаване на профил на www.bodyconstructor.comи неговото ползване, а именно за проверка на точността на данните и преглед на транзакциите. Създаването на профил е автоматизирано. Ако имате проблеми при създаване на профила си, можете да се свържете с нас на посочените по-горе контакти .Всеки потребител има право да създаде профил без първоначална проверка.
  2. Нормативна основна: Чл. 6, ал. 1, буква b) GDPR
   чл. 22, ал.2, буква a) GDPR
  3. Продължителност на обработка (кога Вашите данните ще бъдат заличени): За периода на предоставяне на профил, но ако профилът не е създаден на сайта или след като профилът е изтрит, данните ще бъдат архивирани и няма да бъдат използвани извън целите на разследването, защитата или взаимните претенции.
 1. Цел: Заявка за треньорски услуги, консултации от специалисти или поръчка на продукти в съотвествие с Правилник:
  1. Обяснение: За да можете да поръчате продукт или да заявите услуга съгласно Правилника, напр. да заявите тренировъчен режим, да поискате консултация със специалист и др., трябва да създадете ваш профил в BodyConstructor. Събраните в процеса на заявка на услуги лични данни ще бъдат обработени, за да се финализира услугата.
  2. Нормативна основа: Чл. 6, ал. 1, буква b) GDPR и чл. 22, ал.2, буква a) GDPR
  3. Продължителност на обработка (кога Вашите данните ще бъдат заличени): За периода на предоставяне на услуги и до момента на изтичане на законния срок за подаване на претенции, но ако не са предоставени услуги съгласно Правилника или след приключване на предоставяне на услугите, данните ще бъдат архивирани и няма да бъдат използвани извън целите на разследването, защитата или взаимните претенции.
 2. Цел: За реализация на маркетинг услуги от BodyConstructor.
  1. Обяснение: Всеки потребител има право да получи услуга без първоначална проверка. Ако маркетингът ще се извърши по ел. поща, Вие ще бъдете помолени за допълнително съгласие - вижте по-долу. В този случай ще бъдат използвани личните данни, получени от профила или по време на процеса на заявка за извършване на услугата. Посочената цел може да се реализира и чрез показване на персонализирана реклама въз основа на профилиране. Профилирането е в съответствие с GDPR и означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, която включва използването на лични данни за оценка на някои от личните фактори на личността, по-специално да се анализират или прогнозират аспекти на въздействието на работата на това лице, икономическото му положение, интереси, доверие, поведение, местонахождение или движение;
  2. Нормативна основа: Чл. 6, ал. 1, буква f) GDPR
  3. Продължителност на обработка (кога Вашите данните ще бъдат заличени): До подаване на възражение, а след подаване само за целите на защитата срещу исковете (по време на давностния срок за искове за нарушаване на лични права).
 3. Цел: За изпълнение на публично-правни задължения (напр. данъчни) във връзка със сключването на договор за предоставяне на услуги в съответствие с Правилника.
  1. Обяснение: Става въпрос за изпълнение на задълженията на Администратора на данните съгласно българското законодателство
  2. Нормативна основа: Чл. 6, ал. 1, буква с) GDPR
  3. Продължителност на обработка (кога Вашите данните ще бъдат заличени): До изтичане на срока на давност на публично-правни задължения (напр. данъчни).
 4. Цел: За да се гарантира безопасността на сайта.
  1. Обяснение: Включва предотвратяване на неоторизиран достъп до електронните съобщителни мрежи и разпространение на злонамерени кодове, прекъсване на атаки тип „отказ от услуга“, както и предотвратяване на щети на компютърни системи и електронни комуникационни системи.
  2. Нормативна основа: Чл. 6, ал. 1, буква f) GDPR
  3. Продължителност на обработка (кога Вашите данните ще бъдат заличени): До подаването на ефективни възражения (виж по-долу) или до изтичане на давността за взаимни претенции, например свързани с нарушаването на правилата за сигурност на сайта -> в зависимост от това, кое събитие е първо.
 5. Цел: За извършване на статистически анализ, включително финансов. Резултатите от тези тестове са предназначени за подобряване на качеството на услугите, предоставяни от Администратора на данни.
  1. Обяснение: Анализът се извършва на ръка. Целта на анализа е да се идентифицират транзакциите, които представляват нарушение на договора (без намерение за плащане) с цел Администраторът да търси правата си.
  2. Нормативна основа: Чл. 6, ал. 1, буква f) GDPR
  3. Продължителност на обработка (кога Вашите данните ще бъдат заличени): До подаването на ефективни възражения или до изтичане на давността за взаимни претенции, например свързани с нарушаването на правилата за сигурност на сайта -> в зависимост от това кое събитие е настъпило по-рано.
 6. Цел: За изпращане на информационен нюзлетър.
  1. Обяснение: В този случай ще бъдете помолени за допълнително разрешение и да предоставите Вашия имейл адрес.
  2. Нормативна основа: Чл. 6, ал. 1, буква а) GDPR
  3. Продължителност на обработка (кога Вашите данните ще бъдат заличени): До оттегляне на съгласието, а след оттегляне само за целите на защитата срещу исковете (по време на давностния срок за искове за нарушаване на лични права).
 7. Цел: За изпращане на „ценови оферти“.
  1. Обяснение: В този случай ще бъдат използвани личните данни, получени от профила или по време на процеса на поръчката и извършване на услугата. Посочената цел може да се реализира и чрез показване на персонализирана реклама въз основа на профилиране. Профилирането е в съответствие с GDPR и означава всяка форма на автоматизирана обработка на лични данни, която включва използването на лични данни за оценка на някои от личните фактори на личността, по-специално да се анализират или прогнозират аспекти на въздействието на работата на това лице, икономическото му положение, интереси, доверие, поведение, местонахождение или движение;
  2. Нормативна основа: Чл. 6, ал. 1, буква а) GDPR
  3. Продължителност на обработка (кога Вашите данните ще бъдат заличени): До оттегляне на съгласието, а след оттегляне само за целите на защитата срещу исковете (по време на давностния срок за искове за нарушаване на лични права).
 8. Цел: За изпълнение на задължения, свързани с прилагането на правата, посочени в GDPR.
  1. Обяснение: В този случай данните ще бъдат обработени само до степента, необходима за идентификация и потвърждение на самоличността на заявителя.
  2. Нормативна основа: Чл. 6, ал. 1, буква с) GDPR
  3. Продължителност на обработка (кога Вашите данните ще бъдат заличени): Само за целите на защита срещу исковете по време на давностния срок за искове за нарушаване на лични права.
 9. Цел: За целите на разследване, установяване или защита срещу правни искове, свързани с:
  - извършване на услуга в съответствие с Правилника (в това отношение, разглеждане на рекламации);
  - изпълнение на задълженията, произтичащи от разпоредбите на GDPR (за доказване на съответствие с разпоредбите).
  1. Обяснение: В този случай данните ще бъдат обработени само до степента, необходима за разследване, установяване и защита срещу правни искове.
  2. Нормативна основа: Чл. 6, ал. 1, буква f) GDPR
  3. Продължителност на обработка (кога Вашите данните ще бъдат заличени): По време на периода на давност, Администраторът на данни има право да подава правни искове, както и срещу него могат да бъдат подавани такива.
 1. Ако Вашите лични данни се обработват въз основа на дадено от Вас съгласие, Вие можете да го оттеглите по всяко време.Съгласието може да бъде оттеглено в седалището на Администратора или чрез формуляра на изпращане на имейл на следния електронен адрес: admin@bodyconstructor.com. Оттегляне на съгласие не засяга законосъобразността на обработването, извършвано до оттегляне на съгласието. При оттегляне на съгласие Администраторът на данни ще направи оценка дали все още има основания за обработката на личните данни. По-нататъшното обработване на данните в този случай ще бъде възможно за защита срещу искове (напр. чрез доказване на реализацията на правото за оттегляне на съгласие) и само до степента, необходима за тази цел.
 2. Не забравяйте, че всеки път, когато личните данни ще бъдат обработвани въз основа на чл. 6 ал. 1, буква е) GDPR (виж по-горе), т.е. в случай на т.нар. разумен интерес на Aдминистратора на данни, можете да подадете възражение по причини, свързани със специфична ситуация по отношение на обработката на лични данни. След подаване на възражение Администраторът на данни няма да може повече да обработва лични данни, освен ако не докаже съществуването на валидни правни основания за обработка, които надвишават интересите, правата и свободите на субекта на данните или основанията за установяване, разследване или защита от искове. Важно е, че в случаите, когато се обработват лични данни съгласно чл. 6, ал. 1, буква е) GDPR (виж по-горе) за маркетинг на услугите на BodyConstructor, възражението не е необходимо да се обосновава със специална ситуация, а след подаване на възражението Администраторът няма да може повече да обработва личните данни съгласно чл. 6, ал. 1, буква f) GDPR за маркетинг на услуги на BodyConstructor, доколкото тези данни са били обработвани за тази цел. Възражението може да бъде подадено в седалището на Администратора или чрез съответния формуляр на изпращане на имейл на електронен адрес admin@bodyconstructor.com.
 3. Освен правото на отказ от съгласие и подаване на възражение, Вие имате право на достъп до данните, включително получаване на копие от данните, право на пренос на данни, право на поправяне и заличаване на данни, ограничаване на обработката им и правото на неподчинение на решение, което се основава единствено на автоматизираната обработка, включително профилиране, и предизвиква правни последици или по подобен начин значително влияе. Посочените права могат да бъдат реализирани по следния начин: в седалището на Администратора или чрез изпращане на имейл на електронен адрес admin@bodyconstructor.com. Също така можете да поправяте данните на профила си. Можете, също така, да изтриете профила си по всяко време, след като влезете в Зоната на потребителя в съответствие с Правилника или като подадете заявление в седалището на Администратора или чрез изпращане на имейл на електронен адрес admin@bodyconstructor.com.
 4. Ние ще събираме лични данни директно от Вас (чрез Вашия профил, в процеса на транзакция и т.н.).Данните могат да бъдат получени от други източници единствено за целите на извършване на услугата. Става дума за информация от лица, които извършват поръчаната от Вас услуга (треньори, специалисти и др.). Обхватът на данните ще включва само информацията, необходима за потвърждаване на заявката и плащането на поръчката.
 5. Предоставянето на лични данни винаги е доброволно, но е необходимо за реализация на гореспоменатите цели.
 6. Личните данни, обработени с цел извършване на услугата в съответствие с Правилника, се разкриват на предоставящите услугата лица, която е избрана от Потребителя (включително на техните подизпълнители). Независимо от целта на обработката на данни, достъпът до Вашите лични данни може да бъде осъществен само от упълномощени служители и подизпълнители на Администратора на данни, с които е сключил подходящи договори за предоставяне на данни.
 • Политика за поверителност – правила за обработка на данни от други доставчици на услуги
 1. Социални мрежи. Този уебсайт използва приставки към социалните мрежи на следните доставчици:
  1. Facebook, Instagram (оператор: Facebook Inc., Facebook Ireland Ltd.
   4 Grand Canal Square
   Grand Canal Harbour
   Dublin 2 Ireland
  2. YouTube (YouTube LLC 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, САЩ)  
 1. Обикновено тези приставки събират данни от Потребителя и ги изпращат на сървъра на съответния доставчик. Щракването върху символа предизвиква включване на приставката и е равносилно на съгласие за изпращане на данни до въпросния доставчик. Правно основание за използване на приставки: чл. 6, ал. 1, буква а) и е) от ОРЗД.
   1. Включените приставки събират също така лични данни, като например IP адрес на Потребителя, и ги изпращат на сървъра на съответния доставчик, където тези данни се записват. Когато Потребителят посещава въпросния уебсайт, включената приставка конфигурира файл тип „бисквитка“ с уникален идентификатор. Това позволява на доставчика да генерира профили на потребителското поведение. Ако Потребителят е част от социалната мрежа на даден доставчик и по време на посещение в уебсайта се впише в нея, данните му и информацията относно посещението му в този уебсайт могат да бъдат свързани с профила му в съответната социална мрежа. Повече информация относно обхвата, спецификата и целта на обработката на данни, както и правата и възможностите за настройка, свързани със защитата, можете да намерите в Политиките на доставчиците на услуги, изброени по-горе.
 1. Уебсайтът може да осигури на Потребителя възможност да се вписва с помощта на профила си във Facebook. Ако Потребителят се регистрира през Facebook, Facebook ще го помоли да даде съгласие за предоставяне на определени данни от профила на Потребителя във Facebook. Тези данни могат да обхващат име, фамилия и имейл адрес на Потребителя с цел проверяване на самоличността и пола на Потребителя. Те могат също така да съдържат общи данни за местоположението на Потребителя, линк към профила му във Facebook, данни за часовата зона, дата на раждане, профилна снимка, данни относно харесванията, както и списъка с приятели на Потребителя.
  Тези данни ще се събират от Facebook и ще бъдат изпращани съгласно правилата, посочени в принципите за обработка на данни, които важат за Facebook. Тези данни ще бъдат използвани за създаване, предоставяне на достъп до и персонализиране на профила на Потребителя. Правно основание: чл. 6 ал. 1 буква. a), б) и е) от ОРЗД. Потребителят може да контролира данните, които се предават от Facebook, чрез настройките за поверителност на Facebook.
  Ако Потребителят се регистрира през Facebook, профилът на Потребителя автоматично ще бъде свързан с профила му във Facebook.
 1. Анализ на потребителското поведение в уебсайта
 1. Google Analytics
  1. Този уебсайт използва услугата Google Analytics, служеща за анализ на интернет страници и предлагана от Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, САЩ. Това дава възможност за приписване на данни от различни устройства към идентификатора на Потребителя и позволява анализ на действията, които извършва този Потребител на наблюдаваните устройства. Google ще използва тази информация по възложение на оператора на уебсайта, за да оценява начина на използване на уебсайта от страна на Потребителя, така че да могат да се изготвят отчети за активността в уебсайта, както и да се извършват други услуги в полза на оператора, свързани с уебсайта и ползването на интернет. Също така обработката на данни за тези цели попада в законно обоснования интерес на оператора на уебсайта. Правно основание за използване на услугата Google Analytics: чл. 6, ал. 1, буква е) от ОРЗД. Повече информация относно условията и правилата за използване на тази услуга, както и относно защитата на данни, можете да намерите на страниците https://www.google.com/analytics/terms/ и https://policies.google.com/?hl=bg. Потребителят може да предотврати записването на „бисквитки“, като избере съответните настройки в своя браузър. В такъв случай обаче Потребителят няма да може да използва в пълна степен всички функции на уебсайта. Потребителят може също така да предотврати събирането и обработката от страна на Google на данни, генерирани от „бисквитки“, и данни, свързани с използването на уебсайта от Потребителя (в това число неговия IP адрес), като изтегли и инсталира добавка, достъпна на адрес https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en. За да се настрои „бисквитка“, свързана с отказа, трябва да се кликне тук: Изключи услугата Google Analytics. При мобилни устройства посочените по-горе функции се осъществяват чрез Firebase съгласно принципите, определени в: https://firebase.google.com/support/privacy.
 1. Google Ads и проследяване на активността
  1. За да предложи на Потребителите услуги, които са в най-голяма степен съобразени с техните очаквания, уебсайтът използва системата за показване на реклами Google Ads и прилага функцията за проследяване на потребителската активност, разработена от Google, с цел персонализиране на онлайн рекламите въз основа на интересите и местоположенията. Опцията за анонимизиране на IP адресите се контролира от мениджъра на маркери в Google посредством вътрешна настройка. Тази настройка е конфигурирана така, че изискваното от законодателството в областта на защитата на поверителността анонимизиране да обхваща IP адресите. Рекламите се показват въз основа на търсенията в уебсайтовете, принадлежащи към рекламната мрежа на Google. Потребителят може също да избере вида на Google рекламите, които му се показват, или да изключи Google рекламите, базиране на интереси, като използва страницата ads settings. Освен това той може да изключи „бисквитките“ на трети страни, като използва инструмента за отказ от получаване на бисквитки, предоставен от организацията Network Advertising Initiative. Ако Потребителят не желае да получава никакви персонализирани реклами, може да изключи опцията за показване на такива реклами, като използва страницата на Google Ad Settings. Повече информация относно начина, по който Google използва „бисквитки“, можете да намерите в политиката за поверителност на Google.

 


Условия за ползване на BodyConstructor:

(последна промяна на: 3 юли 2019 г.)

 

С влизането си и/или регистрирането си в сайта на BodyConstructor всеки един посетител/потребител се съгласява с долуописаните Общи Условия, които служат като Споразумение между Екипа и компанията "БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД", собственик на сайта, находящ се на домейн адрес http://www.bodyconstructor.com от една страна, и Потребителя/Посетителя от друга.

 • BodyConstructor си запазва правото да променя Общите условия, описани по-долу без предизвестие и/или предупреждение.
 • Всяко едно нарушение на Общите условия от страна на посетителите/потребителите на сайта BodyConstructor, може да доведе до санкция (до обхвата на услугите, предоставени от BodyConstructor) по преценка и усмотрение на екипа на BodyConstructor и "БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД". Системното/повторно нарушение на Общите условия ще доведе до перманентно деактивиране и забрана на потребителския акаунт.

 


 

ОБЩИ УСЛОВИЯ

 

Сайтът

 

 1. Сайтът BodyConstructor (наричан за краткост „Сайта/ът”), както и „БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД” не носят отговорност за: инциденти, злоупотреби, потенциални рискове и опасности, последици и други проблеми, които са възникнали или могат да възникнат по време или след употребата на Храни, Хранителни Добавки, Стероиди (както и други Допинг препарати – препарати забранени от Международния Олимпийски Комитет), както и при изпълнението на определени Упражнения, Тренировъчни програми и други физически дейности, описани или споменати под една или друга форма в Сайта.
 2. Сайтът не цели да убеди или насърчи под каквато и да е форма употребата на определени Хранителни добавки, Храни, Стероиди (както и други Допинг препарати), които биха могли да имат рискове и/или вредни последици за Вашето здраве.
 3. Материалите в Сайта, под формата на Статии, Диети, Тренировъчни програми, Интервюта и Новини, както и други негови функционалности са с чисто информативен и образователен характер. Мненията и убежденията изложени в тях са единствено на екипа на Сайта и „БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД”, и нямат за цел да заместят професионалните съвети и помощ от Доктори, Диетолози, Физиолози, Фармацевти и други специализирани лица и професионалисти.
 4. Материалите в Сайта, под формата на Статии, Диети, Тренировъчни програми, Интервюта и Новини, както и други негови функционалности са с чисто информативен и образователен характер, и нямат за цел да повлияят под една или друга форма върху регламентирания/официално описан начин за употреба на съответната Храна, Хранителна Добавка или Допинг/ Фармацевтичен препарат, от страна на производителя
 5. Сайтът и „БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД” не носят отговорност за информацията, мненията и становищата на хора като: интервюирани спортисти, лекари, автори, потребители, дружества, и други хора/страни, които НЕ са част от екипа на Сайта и/или не са служители на „БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД”.
 6. Сайтът не носи отговорност за мнения, публикации, становища, коментари и други материали, публикувани от потребители/посетители, които не са част от екипа на Сайта и „БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ООД”.
 7. Секция "Хранителен Профил", част от потребителския профил на всеки един регистриран потребител съдържа само и единствено препоръчителна информация относно калорийни нужди, хранене, тренировки и статии. Чрез него BodyConstructor и неговият екип нямат за цел да заменят съветите на професионалните диетолози, лекари и други специализирани лица.
 8. Сайтът си запазва правото да прекрати достъпа на всеки един потребител/посетител, по всяко едно време, без предизвестие и/или обяснение под каквато и да е форма, ако счете, че той (потребителят/посетителят) нарушава Общите условия на сайта под една или друга форма.
 9. Сайтът се задължава да не предоставя и разпространява личните данни, пароли и е-майл на трети страни, други сайтове, и/или потребители, без изричното им съгласие в писмена форма.
 10. Сайтът си запазва правото да информира своите потребители за нови промоции, новини и ексклузивни предложения посредством е-майл, SMS или друга писмена комуникация.
 11. Сайтът се задължава да публикува своевременно на тази страница всички промени на Общите условия. Влизането им сила се счита от момента, в който те бъдат публично достъпни на тази страница.
 12. Сайтът и екипа се задължават при първа възможност да потърсят начин/и за отстраняване на бъгове и проблеми от техническо, структурно и/или логическо естество, подадени от потребители, но само и единствено при наличието на детайлно описание в писмена форма (чрез формата за контакт или е-майл) от страна на потребителя/посетителя

 


 

 

Потребители/Посетители

 1. С използването и/или посещение на сайта всеки Потребител/Посетител се задължава да не осквернява и/или нарушава законите на Република България под каквато и да е форма.
 2. Забранява се използването на латиница, при изписване на публикации на български език
 3. Забранява се качването на материали, снимки и други публикации, показващи сцени на насилие, порнография, дискриминация и/или други теми, целящи да обидят, уронят престижа, накърнят достойнството и/или нарушат и потъпчат правата на определени личности или групи от хора, базирани на политическа, верска, национална, расова и/или друга основа. 
 4. Забранява се качването на снимки, текстове, файлове и други материали, обект на авторски права или патент.
 5. Снимките, качени от страна на потребителите, е силно препоръчително да бъдат с насоченост към бодибилдинг/културизъм, силов трибой, фитнес, и други спортове. В случаи на качени снимки, неотговарящи на някои от гореизброените критерии, ще бъде изпращано предупредително писмо/мейл/лично съобщение за премахване на съответната снимка/и. За повече информация относно формата, вида и условията на снимките моля свържете се с нас ТУК
 6. Забранява се използването на нецензурни думи и фрази навсякъде в сайта. 
 7. Забранява се използването на обиди, нападки, и нецензурни думи, целящи да обидят и/или накърнят достойнството на други личности, страни, и/или дружества
 8. Забранява се копирането, взаимстването, декодирането и/или разпространението на кодове, алгоритми, програмни структури, статии, текстове, треньорски програмиснимки, лога, рекламни лозунги и други материали без изричното съгласие на BodyConstructor и „БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД”.
 9. Забранява се на потребителите да свалят и разпространяват снимки на други потребители, без тяхното изрично съгласие
 10. Забранява се целенасочената рекламата/спам (автоматичен или ръчно разпространяван/а) от страна на потребителите/постетителите, чрез лични съобщения, коментари и/или други публикации, на определени марки стоки/услуги, без изричното съгласие на BodyConstructor и "БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД"

 

Магазин

 

1. Цел на Условията за ползване.

1.1 Настоящите условия за ползване имат за цел да регулират отношенията между сайта и клиентите на фирмения каталог на BC Shop, както и нашите взаимни права и задължения. Ако пазарувате от този интернет магазин, Вие се съгласявате с Условията за ползване.

1.2 Посещавайки сайта shop.bodyconstructor.com, вие се съгласявате да спазвате настоящите "Условия за ползване". Ако не желаете да спазвате "Условията за ползване", моля, не използвайте този сайт.

1.3 Сайтът на BC Shop, намиращ се на shop.bodyconstructor.com, е собственост на "БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД", наричан за краткост „ТЪРГОВЕЦА“, и представлява онлайн магазин. "БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД" е юридическо лице, занимаващо се с внос, дистрибуция и продажба на дребно на спортни храни, хранителни добавки и фитнес аксесоари. Продуктите, които предлагаме на българския пазар, са произведени от лидери в съответните области. Предлагаме над 3000 артикула за продажби както на едро, така и на дребно.

1.4 Цените на всички артикули в сайта на ТЪРГОВЕЦА се калкулират единствено в български левове.

 

2.  Как се осъществява доставката и плащането?

2.1 Доставката се осъществява чрез куриер в рамките на 1-2 работни дни. Куриерската фирма, с която работим е „Спиди“. Доставката може да бъде извършена до:

a) личен адрес

б) офис на Спиди

 


2.2 Доставки извън страната предлагаме за Европа. Доставката се извършва с куриерска фирма "Спиди" или техни партньори за съответната държава.

2.3 Всички продукти могат да се поръчат и на телефон: 0889 909 545.

2.4 Условията за доставка и заплащане са същите, както при поръчката през сайта.

2.5 При забавяне на доставката незабавно се свържете с нас! Ние ще предприемем необходимите мерки, за да решим проблема.

2.6 Когато поръчката е на стойност 35 лв и повече и е до офис на фирма "Спиди", доставката на продуктите е безплатна и вие заплащате единствено стойността на продуктите. За поръчки на стойност 35 лв и повече до личен адрес се добавят 2 лв към крайната цена. За поръчки на стойност под 35 лв се заплаща 4 лв доставка.

2.7 Доставката за адрес извън България се заплаща от клиента в аванс по банков път, заедно със стойността на поръчката. Цената за доставката се определя по ценоразпис на куриерската фирма.

2.8 След пускането на всяка поръчка в BC Shop, ще получите автоматичен имейл и SMS за потвърждение на поръчката. След потвърждението, е сключен договор между ТЪРГОВЕЦА и потребителя. Ако не получите потвърждение в рамките на два работни дни, свържете се с нас на телефон 0889 909 545.

2.9 При изчерпана наличност на някой от продуктите в поръчката, консултантът може да предложи на клиента друг продукт със същите или сходни характеристики. Клиентът има право да се възползва от замяната на продукта или да откаже своята поръчка. В случая, когато клиентът приеме да получи друг продукт, общата дължима сума за поръчката се коригира в съответствие с цената на новия продукт.
2.10 След предаване на вашата пратка към куриер на "Спиди", ще получите автоматичен имейл и SMS с информация за вашата пратка.

 

3. Условия за предоставяне на лични данни.

3.1 Регистрирайки се в сайта на ТЪРГОВЕЦА (shop.bodyconstructor.com), клиентът трябва да предостави част от личните си данни, необходими за изпълнение на поръчката.

3.2 Данните, които клиентът предоставя на ТЪРГОВЕЦА, са: име, град, адрес, телефон и електронна поща.

3.3 ТЪРГОВЕЦЪТ няма за цел да иска данни, които са защитени от „Закона за защита на личните данни“. ТЪРГОВЕЦЪТ поема задължението, че предоставените лични данни няма да бъдат публично обявявани или предоставяни на трети лица. ТЪРГОВЕЦЪТ гарантира, че личните контакти на клиентите няма да бъдат използвани за злоупотреба или нежелани съобщения, които са извън дейността на ТЪРГОВЕЦА. "БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД" носи отговорност пред закона за използване на личната информация на своите клиенти.

3.4 Потребителите не са длъжни да предоставят лична информация, но в такъв случай при поръчки от дистанционни разстояния ТЪРГОВЕЦЪТ не сключва договор с потребителя и не носи отговорност за неустойки.

 

4. Условия за отказ на поръчка.

4.1 Всеки клиент на BC Shop има право да откаже изпратена поръчка в следните случаи:

 1. Поръчката не е предварително потвърдена
 1. Сгрешен наложен платеж
 1. Ако потребителят получи различни или не е получил всички поръчани продукти
 1. Ако потребителят получи продукти с дефекти, изтекъл срок на годност или отворена опаковка

Ако продуктите са отказани от клиента без наличие на причини по точка 4.1, ТЪГОВЕЦЪТ си запазва правото да се свърже по телефона с цел изискване причините за отказа.

4.2 Клиентът няма право да се откаже от поръчката в следните случаи:

 1. Ако е потвърдил поръчката и не съществува нито един от посочените в 4.1 случаи.
 1. Ако потребителят сам е сгрешил избора на поръчаните продукти
 1. Ако единствената причина за отказа е недоволството на клиента от положителните ефекти на продукта
 1. При появата на негативни ефекти от продукта, при условие че са предизвикани от една от съставките и потребителят знае за непоносимостта си към нея или ако изрично е посочено консултирането с лекар и проявата на симптомите в противопоказанията, но потребителят е действал по свое усмотрение.

4.3 Връщането на поръчка може да се осъществи, само ако изпратените продуктите се върнат в отличен търговски вид. „Отличен търговски вид“ означава целостта на опаковката да бъде запазена, предпазното фолио да не бъде нарушено или премахнато и продуктът да не е отварян.

4.4 Ако отказът е по вина на ТЪРГОВЕЦА, разходите за връщане на поръчката се поемат от него.

4.5 Ако отказът е по вина на потребителя и shop.bodyconstructor.com е дал съгласието си, разходите са за сметка на купувача.

4.6 Всеки един отказ от поръчка може да се осъществи на място във физическия магазин, по телефона или чрез формата за контакт (онлайн чат) на домейн https://shop.bodyconstructor.com.

4.7 Отказ на поръчка може да се осъществи в рамките на 7 дни от получаването на продуктите.

 

5. Условия за връщане на закупена стока.

5.1 Важат правилата от точка 4.1 до точка 4.7

 

6. Условия на замяна на поръчана от клиента стока.

6.2 Важат правилата от точка 4.1 до точка 4.7

 

7. Невъзможност търговецът да достави стоката.

7.1 При невъзможност ТЪРГОВЕЦЪТ да изпълни поръчката, вашата заявка ще бъде приета и ще получите повторно обаждане веднага след като стоката бъде в наличност.

7.2 ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност и не дължи неустойки при изчерпването на количествата на даден продукт.

7.3. ТЪРГОВЕЦЪТ не дължи неустойки и лихви, когато поръчката бъде забавена до 20 работни дни.

 

8. Издаване на Касов бон.

8.1 ТЪРГОВЕЦЪТ има за цел да спазва финансовите закони на Република България и се задължава да издава касов бон или документ за пощенски паричен превод за стойността на поръчаните продукти.

8.2 При неналичието на касов бон или документ за пощенски паричен превод в изпратена поръчка, може да изисквате такъв от ТЪРГОВЕЦА.

8.3 На касовата бележка и документа за пощенски паричен превод са предоставени всички данни за юридическото лице "БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД".

 

9. Предоставяне услуги и стока от shop.bodyconstructor.com.

9.1 ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на своите клиенти стоки, свързани със спортното и здравословно хранене, както и спортни аксесоари.

9.2 ТЪРГОВЕЦЪТ не предлага на своите клиенти лекарствени средства и продукти попадащи в забранения списък на РИОКОЗ.

9.3 ТЪРГОВЕЦЪТ не предлага и не осъществява доставки към лица, които имат качеството потребител по ЗЗП за следните категории стоки:

•    Лекарства и хомеопатични продукти;

•    Други продукти, представяни с лечебно въздействие;

9.4  ТЪРГОВЕЦЪТ осъществява продажба по ЗЗП на хранителни добавки от дистанционни разстояние на юридически и физически лица.

Онлайн магазин shop.bodyconstructor.com спазва Наредба № 47, влязла в сила от 28.12.2004 г. относно хранителните добавки и добавките към храните.

Всички продукти, които онлайн магазин BC Shop предлага, НЯМАТ за цел да лекуват или третират медицински заболявания и състояния!

 

10. Промоции и отстъпки.

10.1. Карта „Супер потребител“: shop.bodyconstructor.com има право да предоставя на своите лоялни клиенти карта с индивидуален промо код. При въвеждането на кода от картата по време на своята поръчка, клиентът получава отстъпка в размер на 12% (3% за намалените продукти). Картата за отстъпка не е валидна за Супер промоциите*.

10.2. Карта „Diamond“: shop.bodyconstructor.com има право да предоставя на своите лоялни клиенти карта с индивидуален промо код. При въвеждането на кода от картата по време на своята поръчка, клиентът получава отстъпка в размер на 20% (4% за намалените продукти). Картата за отстъпка не е валидна за Супер промоциите*.

10.3. Промо код: shop.bodyconstructor.com има право да предоставя на своите клиенти различни промо кодове, даващи право на различен процент отстъпка (за нови клиенти, за клиенти на треньорите на БодиКонструктор и други). Промо кодовете не са валидни за Супер промоциите*.

10.4. Подаръци: shop.bodyconstructor.com предлага на своите клиенти различни по вид и стойност подаръци в зависимост от размера на поръчката (ниво 1 – над 40 лв; ниво 2 – над 100 лв; ниво 3 – над 200 лв; ниво 4 – над 500 лв.) Подаръците не се прилагат при Супер промоциите*. В случаите когато избраният от клиента подарък не е наличен, ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да изпрати друг подарък на стойността на избрания от клиента, без да го информира за това.

10.5. "БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД" по никакъв начин не прилага нелоялна конкуренция при предлагането на промоционални намаления или в осъществяване на своята дейност.

10.6.1. *Супер промоции - Супер промоциите са специални намалени продукти или стакове (комбинация от няколко продукта) на промоционална цена. Валидни са за определен период от време или до изчерпване на количествата и са поместени на интернет адрес https://shop.bodyconstructor.com/category-102-Super-promocii. Останалите промоции, намаления и стакове, които не са поместени на този адрес, не са „Супер промоция“.

10.6.2. Поради повишения интерес към Супер промоциите, ТЪРГОВЕЦЪТ не гарантира текущата складова наличност на определен вкус на продукт (или вкус на продукт от стак) в секция СУПЕР ПРОМОЦИИ. При изчерпана наличност на определен вкус, ТЪРГОВЕЦЪТ си запазва правото да изпрати на клиента друг вкус от продукта, без да го информира за това.

 

11. Задължения на "БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД" относно предоставянето на информация на купувача.

11.1 ТЪРГОВЕЦЪТ се задължава да предостави на потребителя, преди придобиването на стоката или ползването на услугата, подходяща информация, позволяваща му да направи своя избор, която включва:

 1. Всички характеристики на стоката или услугата, които трябва да бъдат известни на потребителя, включително състава, опаковката, както и инструкция за ползване, окомплектовка и съхранение;
 1. Цена, количество, начин на плащане и други договорни условия;

 

12. Отговорност при неправилна употреба на продукти.

12.1 Всички продукти, индексирани на сайта shop.bodyconstructor.com, не са лекарствени средства и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Сайтът по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите като лекарствени средства.

12.2 ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за психически или физически вреди, настъпили след употреба на продуктите, индексирани на сайта. Преди употреба задължително се консултирайте с лекар или специалист относно начина на приемане на продуктите.

12.3 Бременни жени, кърмещи майки и деца под 18 години задължително да се консултират с лекар или специалист, преди да употребяват предлаганите продукти. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за психически или физически вреди, настъпили след употреба на продуктите, индексирани на сайта.

12.4 Ако приемате лекарства или страдате от заболяване, задължително се консултирайте с лекар или специалист, преди да приемате предлаганите продукти. ТЪРГОВЕЦЪТ не носи отговорност за психически или физически вреди, настъпили след употреба на продуктите, индексирани на сайта.

12.5 Информацията на shop.bodyconstructor.com има информативен характер и по никакъв начин не следва да влияе на избора и начина на приемане на продуктите, индексирани на сайта. Използвайте информацията на сайта само на ваша отговорност.

12.6 Aко след закупуване на продукти в срок на годност и без нарушен външен вид и цялост, възникнат здравословни усложнения и други странични (неочаквани) ефекти, извън описаните на опаковката на продуктите, клиентът може да потърси отговорност от съответния производител на продукта. За целта ТЪРГОВЕЦЪТ ще направи всичко възможно да спомогне за осъществяване на контакт между страните.

 

13. Авторски и рекламни права.

13.1 shop.bodyconstructor.com се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство, относно етикетирането, рекламата и продажбата на хранителни добавки

13.2 Всички графични материали, изображения и цялото съдържание на сайта е собственост на "БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД". Използването им без изричното писмено разрешение е противозаконно.

13.3 Сайтът не носи отговорност за достоверността и точността на материалите, публикувани на shop.bodyconstructor.com.

13.4 Потребител, закупил или поръчал стока от ТЪРГОВЕЦА, дава съгласието си да присъства в клиентски регистър и да получава рекламни и други търговски съобщения от страна на BodyConstructor / BC SHOP / Sport Definition Bulgaria. Потребителят може да се отпише по всяко време от този регистър, следвайки инструкциите в самите търговски съобщения.

 

14. Промяна на условията.

14.1 ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да променя настоящите Условия за ползване без предварително да предупреждава потребителите за това. Променените Условия за ползване ще бъдат качени на сайта shop.bodyconstructor.com при влизането си в сила.

14.2 shop.bodyconstructor.com е собственост на "БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД", адрес: ул. Гурко 62, София 1000, телефон за контакти: 0889 909 545, ел. поща: shop@bodyconstructor.com

 


 

ФОРУМ

 

 1. Всички потребители се съгласяват да продължават да спазват условията на сайтa, които вече са приели при първоначалната регистрацията (Условия за ползване), описани тук:http://www.bodyconstructor.com/footer.php?id=8
 2. Писането на български език и на кирилица е задължително. Мненията и темите написани на различен от книжовния български език, ще бъдат премахвани от администраторите/модераторите
 3. Мнения на различна тема от дискутираната, ще бъдат премахвани
 4. Заядливи и обидни теми ще бъдат редактирани, или директно премахвани
 5. Желателно е да се дават мнения по теми, по които потребителят е достатъчно компетентен
 6. Преди да пуснете нова тема, проверявайте дали вече няма подобна
 7. Забранени са теми от потребителите с рекламен характер, освен в специалния раздел за тази цел
 8. Теми, свързани с допинга и забранените препарати от Международния Олимпийски Комитет, могат да бъдат обсъждани в конкретния раздел, но въпреки това BodyConstructor не толерира тяхното използване
 9. Снимките, които се споделят в секция "Снимки от потребителите" е задължително да бъдат със спортна насоченост: да показват красотата на телата ни, да показват спортни постижения, тренировки, отличия, състезания, прогрес и др. Забранява се качването на снимки, обект на авторско право, порнография или снимки на други потребители без тяхното съгласие
 10. Администраторите си запазват правото да трият мнения, снимки и теми без предизвестие, ако счетат, че те не отговарят на някое от гореописаните правила

 


 

Онлайн треньорски Услуги на BodyConstructor

 

За да поръчате някоя от Услугите в този раздел, е необходимо да се съгласите със следните условия:

 

1. Треньорът и BodyConstructor си запазват правото да откажат изготвянето на програма/режим, ако счетат, че информацията, попълнена във въпросника е противоречива, непълна, обидна, или измамна

 

2. Треньорът и BodyConstructor си запазват правото да задават допълнителни въпроси, с цел уточняване на изискванията и особеностите на дадения потребител, поръчал програма/режим в този раздел

 

3. Треньорът и BodyConstructor не носят отговорност за инциденти, злоупотреби, потенциални рискове и опасности, последици и други проблеми, които са възникнали или могат да възникнат по време или след употребата на Храни, Хранителни Добавки, както и при изпълнението на определени Упражнения, Тренировъчни програми и други физически дейности, описани или споменати под една или друга форма в неговите програми/режими и услуги. Всеки потребител носи лична отговорност за всякакви последици, които биха могли или са произтекли вследствие употребата/изпълнението на един или повече от горе-упоменатите елементи

 

4. Треньорът не е медицинско лице и неговите програми/режими и услуги не заместват професионалните консултации на лекари, диетолози, фармацевти, физиотерапевти и други специалисти.

 

5. Чрез услугите си Треньорът и BodyConstructor не целят да насърчат или потикнат по какъвто и да е начин употребата на определени добавки, храни и/или други продукти споменати под една или друга форма в програмите/услугите, които предоставят в този раздел. Всички изброени храни/хранителни добавки са само препоръчителни, но по никакъв начин не задължават клиента на услугата да ги закупи.

 

6. Всички програми/режими е необходимо да бъдат заплатени по банков път (детайлите, на чиято сметка ще видите след потвърждение на заявката) в пълен размер в 10-дневен срок от потвърждаването й чрез линк, който ще получите на Вашия е-майл. Всички неплатени заявки след този срок ще бъдат анулирани.

 

7. Треньорът и BodyConstructor не гарантират на 100% постигането на желания резултат от потребителя. Успехът в тази сфера е плод на субективни възприятия и е зависим от множество фактори, които са извън обсега на услугите предлагани от Треньорът и BodyConstructor. Поради тази причина отговорността за постигането на желаната цел се поема изцяло от потребителя.

 

8. На всеки потребител, който е поръчал и платил програма от треньорския раздел на сайта BodyConstructor, но не е доволен от резултатите, може да му бъде възстановена цялата сума, заплатена от него при наличие на следните условия:


а) изпрати е-мейл с детайлно описание на причините, попълнен въпросник за препоръки и мнения (който ще му бъде предоставен от администратор) и своята програма (изготвена от треньора) до admin@bodyconstructor.com
б) ако треньорът не е бил коректен в своята комуникация (системно закъснение в отговорите повече от 7 работни дни или липса на отговори според условията на тази програма) 

в) ако потребителят е предупредил треньора за негативно отклонение в своето здраве, цели, визия и физически способности, вследствие на предоставената програма, но треньорът не е направил необходимите корекции по нея
г) ако потребителят е отправил искане за възстановяване на сумата по програмата само ако са спазени подточки а) и б) от т.8 и е представил своето искане не по-късно от 60 календарни дни за услуга от типа "Комплексна програма" от датата на получаване на програмата в елекстронен вид (вкл. Тренировъчен и Хранителен режим) и 90 календарни дни от датата на получаване на програмата в елекстронен вид за "Комплексна услуга" или "Абонамент" и не по-рано от 20 календарни дни от датата на получаване на програмата в елекстронен вид за всяка от услугите, с изключние на "Е-мейл консултация" и "Консултация на Живо"

 

9. Всяка програма, изготвена от Треньора и BodyConstructor е предназначена за лична употреба единствено от потребителя, направил съответната поръчка и заявил данните си по-горе. С подписване на текущите условия, потребителят се задължава да не разпространява каквито и да било данни от Услугата (програмата) на трети страни без изричното съгласие на BodyConstructor (БОДИ ДРИЙМ ТИЙМ ЕООД).

 

10. Комуникацията, която се извършва между треньора и клиента се осъществява единствено посредством платформата на BodyConstructor, в т.ч. служебен мейл на треньора, завършващ на "@bodyconstructor.com" или лични съобщения в сайта BodyConstructor. При осъществена комуникация между клиента и треньора посредством други социални мрежи като Facebook, Google Plus или други канали на комуникация извън изброените в тази точка, вкл. персонална комуникация, BodyConstructor не носи отговорност за информация и услугата, предоставена на потребителя

 

11. Всички програми изготвени от треньорите на BodyConstructor няма да бъдат изготвяни и предназначени за период на подготовка, започващ след 15 или повече календарни дни от датата на заплащане на услугата

12. Притежателите на Международна идентификационна карта за учащи ISIC, Международна идентификационна карта за преподаватели ITIC и Европейска младежка карта EYC имат право на отстъпка 20% от онлайн услугите на Марина Декова до 21.05.2021 г. включително. За повече информация посетете https://bit.ly/2MItBgl или https://bit.ly/2zpX9fG